قیمت فوق العاده استثنایی - بدون پشتیبانی

با یک هفته گارانتی بازگشت وجه

Host C1

100MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
پشتیبانی ندارد
آپتایم سرویس 99%
یک هفته گارانتی بازگشت وجه

Host C2

200MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
پشتیبانی ندارد
آپتایم سرویس 99%
یک هفته گارانتی بازگشت وجه

Host C5

500MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
پشتیبانی ندارد
آپتایم سرویس 99%
یک هفته گارانتی بازگشت وجه
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه

29,000تومان
سالانه
29,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C10

1,000MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
پشتیبانی ندارد
آپتایم سرویس 99%
یک هفته گارانتی بازگشت وجه
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه

3,400تومان
ماهانه
34,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C20

2,000MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
پشتیبانی ندارد
آپتایم سرویس 99%
یک هفته گارانتی بازگشت وجه
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه

4,400تومان
ماهانه
44,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C50

5,000MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
پشتیبانی ندارد
آپتایم سرویس 99%
یک هفته گارانتی بازگشت وجه
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه

7,500تومان
ماهانه
75,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C100

10,000MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
پشتیبانی ندارد
آپتایم سرویس 99%
یک هفته گارانتی بازگشت وجه
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه

13,900تومان
ماهانه
139,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C200

20,000MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
پشتیبانی ندارد
آپتایم سرویس 99%
یک هفته گارانتی بازگشت وجه
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه

27,000تومان
ماهانه
270,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید