هاست سی پنل آلمان - استاندارد

Host P2

200MB هارد SSD
ترافیک اینترنتی 20GB
CPU اختصاصی 1core
RAM اختصاصی 2GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
دامنه قابل میزبانی یک عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر Hetzner آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه یک هفته
SSL دائمی رایگان
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه و به عنوان دامنه اصلی

4,500تومان
ماهانه
45,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host P5

500MB هارد SSD
ترافیک اینترنتی 50GB
CPU اختصاصی 1core
RAM اختصاصی 2GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
دامنه قابل میزبانی یک عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر Hetzner آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه یک هفته
SSL دائمی رایگان
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه و به عنوان دامنه اصلی

7,500تومان
ماهانه
75,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host P7

700MB هارد SSD
ترافیک اینترنتی 70GB
CPU اختصاصی 1core
RAM اختصاصی 2GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
دامنه قابل میزبانی یک عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر Hetzner آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه یک هفته
SSL دائمی رایگان
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه و به عنوان دامنه اصلی

9,000تومان
ماهانه
90,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host P10

1,000MB هارد SSD
ترافیک اینترنتی 100GB
CPU اختصاصی 1core
RAM اختصاصی 2GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
دامنه قابل میزبانی یک عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر Hetzner آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه یک هفته
SSL دائمی رایگان
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه و به عنوان دامنه اصلی

9,500تومان
ماهانه
95,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host P20

2,000MB هارد SSD
ترافیک اینترنتی 200GB
CPU اختصاصی 2core
RAM اختصاصی 4GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
دامنه قابل میزبانی یک عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر Hetzner آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه یک هفته
SSL دائمی رایگان
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه و به عنوان دامنه اصلی

17,000تومان
ماهانه
170,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host P30

3,000MB هارد SSD
ترافیک اینترنتی 300GB
CPU اختصاصی 3core
RAM اختصاصی 4GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
دامنه قابل میزبانی یک عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر Hetzner آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه یک هفته
SSL دائمی رایگان
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه و به عنوان دامنه اصلی

25,500تومان
ماهانه
255,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host P50

5,000MB هارد SSD
ترافیک اینترنتی 500GB
CPU اختصاصی 3core
RAM اختصاصی 4GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
دامنه قابل میزبانی یک عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر Hetzner آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه یک هفته
SSL دائمی رایگان
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه و به عنوان دامنه اصلی

33,000تومان
ماهانه
330,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host P100

10,000MB هارد SSD
ترافیک اینترنتی 1,000GB
CPU اختصاصی 4core
RAM اختصاصی 6GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
دامنه قابل میزبانی یک عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر Hetzner آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه یک هفته
SSL دائمی رایگان
ثبت دامنه .ir رایگان در صورت سفارش سالیانه و به عنوان دامنه اصلی

57,000تومان
ماهانه
570,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید