طراحی حرفه ای + هاست رایگان

Plan Multi 1

پلان نقره ای طراحی وب
چهار صفحه اصلی
-------------------
200MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
دیتاسنتر هتزنر آلمان

  • هاست و دامنه رایگان
Plan Multi 2

پلان نقره ای طراحی وب
چهار صفحه اصلی
-------------------
200MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
دیتاسنتر هتزنر آلمان

  • هاست و دامنه رایگان
Plan Multi 3

پلان طلایی طراحی وب
چهار صفحه اصلی
-------------------
200MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
دیتاسنتر هتزنر آلمان

  • هاست و دامنه رایگان
Plan Multi 4

پلان الماس طراحی وب
چهار صفحه اصلی
-------------------
200MB فضای اینترنتی
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
سرعت اینترنت 1Gbps
دیتاسنتر هتزنر آلمان

  • هاست و دامنه رایگان