طراحی سایت + هاست رایگان + دامنه آی آر رایگان

پکیج طراحی سایت شخصی کارا


 • دارای چهار صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • پروژه ها (یا خدمات یا محصولات)

  • درباره ما

  • تماس با


 • 200 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 24 ساعت بعد از ارسال محتوا

 •  

 •  


پکیج طراحی سایت شرکتی آرمان


 • دارای شش صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • اخبار و مقالات

  • پروژه ها (یا خدمات یا محصولات)

  • گالری تصاویر

  • درباره ما

  • تماس با


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت شرکتی پویا


 • دارای هشت صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • (بدون فروش آنلاین)محصولات

  • خدمات

  • اخبار و مقالات

  • گالری تصاویر

  • پرسنل

  • درباره ما

  • تماس با


 • 1000 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پنل اس ام اس حرفه ای رایگان

 • تحویل 96 ساعت بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت عروسی


 • دارای دو صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • گالری تصاویر


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت بعد از ارسال محتوا

 •  

 •  


پکیج طراحی سایت آرایشگاه


 • دارای چهار صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • آرایشگران

  • درباره ما

  • تماس با


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 48 ساعت بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت فروشگاهی دیجی استایل


 • دارای شش صفحه اصلی


  • صفحه نخست

  • فروشگاه

  • تصاویر

  • وبلاگ

  • درباره ما

  • تماس با


 • 1000 مگابایت فضای وب یکساله حرفه ای رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پنل اس ام اس حرفه ای رایگان

 • تحویل 4 روز کاری بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت شرکتی آرن


 • دارای شش صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • خدمات

  • گالری تصاویر

  • وبلاگ ما

  • درباره ما

  • تماس با


 • 2000 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت شرکتی لجستیک


 • دارای شش صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • خدمات

  • گالری تصاویر

  • سرویس ها

  • درباره ما

  • تماس با


 • 1000 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت شرکتی مدیسین


 • دارای شش صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • خدمات 5 صفحه

  • گالری تصاویر

  • مقالات 4 مطلب

  • درباره ما

  • تماس با


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


 • http://demo.webtook.com/medicine/
 • لینک دمو
پکیج طراحی سایت آموزشی فودلرن


 • دارای پنج صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • خدمات

  • وبلاگ

  • درباره ما

  • تماس با


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت آموزشی کتاب من


 • دارای پنج صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • کتاب ها

  • رویدادها

  • درباره ما

  • تماس با


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت آموزشی مدرسه


 • دارای شش صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • اخبار و رویدادها

  • فعالیت ها

  • گالری تصاویر

  • درباره ما

  • تماس با


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


پکیج طراحی سایت خدمات برق


 • دارای شش صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • خدمات ما

  • وبلاگ ما

  • گالری تصاویر

  • درباره ما

  • تماس با


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


 • http://demo.webtook.com/company/
 • لینک دمو
پکیج طراحی سایت فروشگاهی آردن


 • دارای پنج صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • محصولات

  • مقالات

  • درباره ما

  • تماس با


 • 1000 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


 • http://demo.webtook.com/computer/
 • لینک دمو
 • پنل اس ام اس حرفه ای وبتووک
 • هدیه
پکیج طراحی سایت فروشگاهی توی لند


 • دارای پنج صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • محصولات

  • گالری عکس

  • درباره ما

  • تماس با


 • 1000 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


 • http://demo.webtook.com/toy/
 • لینک دمو
 • پنل اس ام اس حرفه ای وبتووک
 • هدیه
پکیج طراحی سایت فروشگاهی رستوران تامی برگر


 • دارای پنج صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • محصولات

  • وبلاگ

  • درباره ما

  • تماس با


 • 1000 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


 • http://demo.webtook.com/restaurant/
 • لینک دمو
 • پنل اس ام اس حرفه ای وبتووک
 • هدیه
پکیج طراحی سایت ورزشی اسپورت


 • دارای پنج صفحه اصلی


  • برگ نخست

  • ستاره های ورزشی

  • وبلاگ

  • درباره ما

  • تماس با


 • 500 مگابایت فضای وب یکساله رایگان

 • ثبت دامنه .ir یکساله رایگان (دامنه اصلی)

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تحویل 72 ساعت کاری بعد از ارسال محتوا


 • http://demo.webtook.com/sport/
 • لینک دمو