ترنسفر دامنه

دامنه خود را به وبتوک انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*


ترنسفر یک دامنه

* ترنسفر دامنه تنها برای پسوند های .com و .net و .org پذیرفته می شود. همچنین لازم است از زمان ثبت یا تمدید دامنه حداقل 60 روز گذشته باشد و تا زمان انقضا حداقل 10 روز باقی مانده باشد.

تمامی حقوق برای وبتوک محفوظ می باشد.