هاست ربات

پشتیبانی از python - Rubby - Node JS

Host B-G15

1500MB هارد NVMe
ترافیک اینترنتی نامحدود
CPU اختصاص 1x 4.2Ghz
RAM اختصاص 2GB
سیستم عامل لینوکس ابری
نسخه PHP قابل تتظیم
سرویس دهنده وب لایت اسپید
کنترل پنل cPanel
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین ندارد
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
SSL دائمی رایگان

Host B-G30

3000MB هارد NVMe
ترافیک اینترنتی نامحدود
CPU اختصاص 1x 4.2Ghz
RAM اختصاص 3GB
سیستم عامل لینوکس ابری
نسخه PHP قابل تتظیم
سرویس دهنده وب لایت اسپید
کنترل پنل cPanel
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین ندارد
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
SSL دائمی رایگان

Host B-G60

6000MB هارد NVMe
ترافیک اینترنتی نامحدود
CPU اختصاص 2x 4.2Ghz
RAM اختصاص 4GB
سیستم عامل لینوکس ابری
نسخه PHP قابل تتظیم
سرویس دهنده وب لایت اسپید
کنترل پنل cPanel
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین ندارد
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
SSL دائمی رایگان

Host B-G120

12000MB هارد NVMe
ترافیک اینترنتی نامحدود
CPU اختصاص 3x 4.2Ghz
RAM اختصاص 6GB
سیستم عامل لینوکس ابری
نسخه PHP قابل تتظیم
سرویس دهنده وب لایت اسپید
کنترل پنل cPanel
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین ندارد
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
SSL دائمی رایگان

Host B-G120-200prc

12000MB هارد NVMe
ترافیک اینترنتی نامحدود
CPU اختصاص 3x 4.2Ghz
RAM اختصاص 6GB
NPROC 200
سیستم عامل لینوکس ابری
نسخه PHP قابل تتظیم
سرویس دهنده وب لایت اسپید
کنترل پنل cPanel
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین ندارد
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
SSL دائمی رایگان

تمامی حقوق برای وبتوک محفوظ می باشد.